Đặt bàn

Gọi ngay nếu có câu hỏi

Ngày

Thời gian

Số người


✓ Valid Invalid number Đặt bàn ngay

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn!

Thông tin đặt bàn

Chúng tôi sẽ gọi cho bạn nếu có vấn đề xảy ra. Hẹn gặp lại bạn tại Sushi Tony!

Giờ mở cửa

Sáng

11:00 – 13:00

.

Tối

17:00 – 22:00