Đặt bàn qua điện thoại: 0902 553 633

Giờ mở cửa

Sáng

11:00 – 13:00

.

Tối

17:00 – 22:00