Cảm ơn bạn đã đặt bàn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu có vấn đề gì xảy ra.

Hẹn gặp lại bạn tại Sushi Tony!